THEGIOIBOY website 2 (nhiều mẫu hơn): phongcachkk.com
Địa chỉ: 142D/24/1A đường Cô Giang, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Số điện thoại: 076.4885.498 (Mr.Phong)
Mã sản phẩm: 7U7G8D
Giá: 170.000 VNĐ
Mã sản phẩm: CP8DT6
Giá: 220.000 VNĐ
Mã sản phẩm: U9B926
Giá: 220.000 VNĐ
Mã sản phẩm: K769TZ
Giá: 220.000 VNĐ
Mã sản phẩm: M15PY9
Giá: 280.000 VNĐ
Mã sản phẩm: P8FXAC
Giá: 200.000 VNĐ
Mã sản phẩm: ZSE2TB
Giá: 170.000 VNĐ
Mã sản phẩm: DP426H
Giá: 220.000 VNĐ
Mã sản phẩm: 817V3E
Giá: 220.000 VNĐ
(*)Trên đây là sản phẩm mới, để xem tiếp các sản phẩm khác, xin bạn chọn các chuyên mục sau